DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Eugen Wachberger

Eugen Wachberger (1904-1971) wyuczył się zawodu stolarza, następnie, w latach 1922-1925, studiował w Wiedeńskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych u Carla Witzmanna. Od 1925 r. pracował jako samodzielny architekt w Linzu. W latach 1931-1934 studiował w klasie mistrzowskiej Clemensa Holzmeistera w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, którego asystentem był w latach 1937-38 i ponownie od 1946 r. Wachberger rozpoczął pracę jako samodzielny architekt w Wiedniu i Linzu w 1931 roku, przez dziesięciolecia często współpracował z Erichem Boltensternem. W 1957 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a od 1963 r. był asystentem Ernsta Plischke, który przejął profesurę po Clemensie Holzmeisterze. Eugen Wachberger uważany jest za przedstawiciela umiarkowanego modernizmu okresu międzywojennego.