DeutschEnglishČeština

Działania restauratorskie

Od października 2012 roku do października 2016 roku, w ścisłej współpracy z austriackim federalnym urzędem ds. zabytków, 45 domów Osiedla Werkbundu będących własnością wiedeńskiej spółki na rzecz zachowania substancji budowlanej WISEG i dwa domy prywatnych właścicieli poddano rewaloryzacji przebiegającej w kilku etapach. Planowaniem i nadzorem nad rewaloryzacją zajmował się zespół restauratorów i specjalistów w zakresie techniki budowli pod kierunkiem pracowni architektonicznej p.good architekten. Z inicjatywy ówczesnego radnego ds. budownictwa mieszkaniowego dr. Michaela Ludwiga koszty wysokości około 10 mln euro przejęło w przeważającej części miasto Wiedeń ze środków przeznaczonych na wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Dzięki takiemu modelowi finansowania obciążenie obecnych mieszkańców osiedla kosztami rewaloryzacji było możliwie niskie, a czynsz pozostał przystępny. Ponadto dzięki rewaloryzacji z uwzględnieniem aspektów ekologicznych mieszkania zyskały komfort na miarę dzisiejszych czasów. Przedsięwzięcie to wpisuje się zatem w sprawdzoną wiedeńską tradycję „łagodnej rewaloryzacji miasta”.

Historia budowy i rewaloryzacji wiedeńskiego Osiedla Werkbundu

1932

Wzniesienie osiedla — 14 domów sprzedanych i zamieszkałych.

1935 – 1940

Wynajęcie domów, na które nie znaleźli się nabywcy.

Sierpień 1938

Po raz pierwszy odnowiono elewacje, nadając im częściowo nową kolorystykę. Uzupełniono również niektóre balustrady i okratowania.

Wiosna 1945

Sześć domów uległo zniszczeniu wskutek bombardowań. Po wojnie na ich miejscu wzniesiono nowe budynki.

1978

Osiedle objęto ochroną zabytków.

1983 – 1985

Pierwsza generalna rewaloryzacja pod kierunkiem architektów Adolfa Krischanitza i Ottona Kapfingera.

2012 – 2016

Druga generalna rewaloryzacja pod kierunkiem architektów Azity Praschl-Goodarzi i Martina Praschla z pracowni architektonicznej p.good.