DeutschEnglishPolski

Renovace

Od října 2012 do října 2016 proběhla rekonstrukce celkem 45 domů ve vlastnictví společnosti WISEG a dvou domů v soukromém vlastnictví. Práce probíhaly v úzké kooperaci s Rakouským památkovým úřadem a v několika stavebních etapách. Plánování a dozor měl na starosti tým restaurátorů a stavebních techniků pod vedením architektonické kanceláře p.good architekten. Z iniciativy městského radního pro bytovou výstavbu Dr. Michaela Ludwiga, byla většina nákladů kryta z prostředků města Vídně, z vídeňské podpory na výstavbu bydlení. Tento způsob financování zajišťuje minimální finanční zatížení současných obyvatel a udržuje tak nájemné na dostupné výši. Při rekonstrukci byly zohledněny ekologické aspekty s cílem dosáhnout komfortu, který maximálně odpovídá současným nárokům na bydlení. Sanační projekt se stal součástí úspěšné tradice šetrné obnovy města.

Dosavadní výstavba a sanace vídeňské kolonie Werkbundu

1932

Zřízení kolonie — 14 domů se prodalo a nastěhovali se první obyvatelé.

1935 – 1940

Pronájem doposud neobydlených domů.

srpen 1938

První sanace fasád, zčásti s nátěry v nových barvách. Doplňují se některá zábradlí a mříže.

jaro 1945

Šest domů bylo zničeno pumovými útoky. Po válce je nahradí nové domy.

1978

Kolonie je prohlášena za chráněnou památku.

1983 – 1985

První generální rekonstrukce pod vedením architektů Adolfa Krischanitze a Otto Kapfingera.

2012 – 2016

Druhá generální rekonstrukce pod vedením Azity Goodarzi a Martina Praschla z týmu p.good architekten.