DeutschEnglishPolski

Kolonie Werkbundu ve Vídni

70 domů kolonie Werkbundu ve vídeňském okrese Hietzing bylo v roce 1932 zpřístupněno veřejnosti jako příklad "nového bydlení". Kolonie je považována za jeden z nejvýznamnějších dokumentů moderny v Rakousku.

O kolonii Werkbundu ve Vídni

Kathrin Gaál

Vídeňská kolonie Werkbundu je unikátní kostkou ve stavebnici historických souvislostí a pestrých forem vídeňské komunální bytové výstaby, tak jak vznikala v období takzvané Rudé Vídně v letech 1918 až 1934. Doba mezi oběma světovými válkami, která byla po 1. světové válce poznamenána katastrofálními podmínkami pro bydlení, se stala výchozím bodem programu bytové výstavby v Rudé Vídni a politiky sociálního bydlení, tak jak je praktikována dodnes. Přibližně 60 procent vídeňské populace dnes bydlí v obecních bytech anebo v bytech dotovaných z prostředků hlavního města. Různorodá nabídka bytů vysoké kvality za dostupné nájemné nejen významným způsobem přispěla k velice hodnotnému bydlení a k vynikající kvalitě života v našem městě, ale slouží i jako vzor v mezinárodním měřítku.

Město Vídeň i dnes reaguje na měnící se společenské potřeby a politiku sociálního bydlení realizuje na mnoha nejrůznějších úrovních. Navazování na tradici i další vývoj vyžadovaly a vyžadují odvahu realizovat nové myšlenky, ale také stabilitu a vytrvalou snahu zaměřovat se na sociální bydlení jako na základní životní potřebu.

V tomto smyslu Vám přeji zajímavou návštěvu ve virtuálním muzeu vídeňské kolonie Werkbundu!


Kathrin Gaál

městská radní zodpovědná za oblasti bydlení, bytovou výstavbu, obnovu města a ženy