DeutschEnglishPolski

Příprava, plánování, stavba

Mezinárodní kolonie Werkbundu ve 13. vídeňském okrese byla vybudována v letech 1930–1932 a patří k nejvýznamnějším dokumentům architektonické moderny v Rakousku. Iniciátorem a uměleckým ředitelem byl architekt Josef Frank, jeden z nejvlivnějších zástupců tak zvané druhé vídeňské moderny v době mezi světovými válkami. Sídlištní kolonie rakouského Werkbundu zahrnovala celkem 70 rodinných domků v zelené části města. Pod projekty domů se podepsalo 33 architektů a architektek. Kromě čtyř účastníků ze zahraničí byli zastoupeni převážně architekti vídenští, kteří z velké části pocházeli z blízkého okolí Oskara Strnada a Josefa Franka a často stáli na počátku své kariéry. Domky v kolonii v takzvané řádkové zástavbě měly prezentovat pestrost řadových a typových staveb a sloužily jako vzory pro základní typy nových sídlištních kolonií. Kompletně zařízené vzorové domy byly určeny k prodeji a zájemci si je mohli prohlédnout v rámci Mezinárodní výstavy Werkbundu od 5. června do 7. srpna roku 1932. Výstavu navštívilo více než 100 000 návštěvníků.

Jednotlivé fáze plánování

Vznik vídeňské modelové kolonie, která představuje závěr řady mezinárodních sídlištních kolonií Werkbundu, sahá do roku 1929. Stavební výstava, jejímž obsahem měly být jednopodlažní a vícepodlažní domy, byla koncipována jako alternativa ke stavebnímu programu Rudé Vídně a měla prezentovat nové návrhy řešení v oblasti stavby malorozměrných bytů. Nový zdroj financování spolu se změnou stavebního místa si vyžádaly zásadní změny v plánech, což vedlo k dvouletému zpoždění. Oproti prvnímu záměru nebyla kolonie financována ze zdrojů bytové výstavby města Vídně, ale z prostředků akce na podporu výstavby rodinných domů společnosti pro výstavbu sídlišť GESIBA. Tato okolnost s sebou přinesla významnou změnu programu, protože uvedená akce dotovala výlučně rodinné domy se zahrádkami. Znamenalo to, že již hotové návrhy vícepatrových budov musely být zavrženy. Kromě toho se domy určené k prodeji obracely na úplně jiné cílové publikum, než bylo původně zamýšleno.

Změna stavebního místa a realizace ve vídeňské čtvrti Lainz

Po změně stavebního místa a plánů na adrese Triesterstraße v 10. vídeňském okrese došlo téměř v poslední sekundě k definitivnímu přesunutí stavebního pozemku z dělnického okresu Favoriten na okraj vilové čtvrti v Hietzingu. Zcela odlišné podmínky nového pozemku ve čtvrti Lainz vyžadovaly opětovné přeplánování typových domů a nakonec vedly k dnešnímu charakteru organicky rostlé osady. Modelová kolonie byla dokončena v době, kdy politická a ekonomická krize v Rakousku znemožnila, aby kolonie ovlivnila budoucí vývoj architektury.

Text: Anna Stuhlpfarrer