DeutschEnglishPolski

Termická sanace

Opatření na snížení tepelné náročnosti:

Často diskutované téma, jak vylepšit tepelnou kvalitu budov, vyžaduje u takto choulostivých staveb exaktní plánování. Pámatkově chráněné budovy vídeňské kolonie Werkbundu jsou vědomě koncipovány nanejvýš stroze, efektů docilují vyváženými proporcemi zdí a otvorů. Tuto křehkou rovnováhu by termoizolační omítka zásadním způsobem narušila. Izolační vrstva na vnitřních zdech by se zase neobešla bez četných tepelných mostů na přechodech mezi stropy a zdmi; i při dokonalém provedení by se zvýšilo riziko tvorby kondenzátu, což by odporovalo nadřazenému cíli zachovat stavební substanci.

Projektantský tým proto navrhl kombinaci opatření, které i bez tepelné izolace fasád umožňují snížit energetickou náročnost budov.

Kombinace zahrnuje tato dílčí opatření:

  • tepelná izolace spádovaných střech a teras

  • tepelná izolace zdí přiléhajících k zemi

  • tepelná izolace sklepních podlah

  • snížení tepelné náročnosti stávajících oken pomocí tepelně izolačních skel a silikonových těsnění

  • zabudování větracího systému s rekuperací tepla

  • instalace vysoce účinných plynových kotlů

  • odvlhčovací opatření

Příklady docílených energetických úspor

dům Hoffmann: 160,59 kWh/m2a (z 292,07 na 131,49 kWh/m2a)
dům Rietveld: 95,43 kWh/m2a (z 197,54 na 102,11 kWh/m2a)

Z hodnot naměřených po rekonstrukci vyplývá, že úspora tepelné energie možná je, ale v domech nelze docílit hodnot jako u novostavby (cca. 15-30 kWh/m2a).