DeutschEnglishPolski

Rekonstrukce interiérů

V devíti domech, které byly během sanace přechodně prázdné, byla provedena také kompletní rekonstrukce interiérů. V obývaných domech se opatření po dohodě s nájemníky omezila na požadované práce.

Materiály

Při sanaci interiérů byla uplatňována stejně přísná měřítka na zacházení s originální substancí jako u sanace vnějších opláštění. Aby však byla dodržena bezpečnost a bylo docíleno komfortu podle současných měřítek, byla elektrická vedení, topné a sanitární instalace adaptovány podle nejnovějších technických standardů.

Restaurovaly se všechny původní podlahy ze dřeva, dlaždic, teraca a linolea. Zatímco u dřeva, dlaždic a teracové dlažby probíhala sanace podle osvědčených postupů, ukázalo se, že linoleum staví restaurátory před nečekané výzvy. Rekonstrukce linoleových podlah probíhala na základě vědecké práce, kterou provedli vědci z vysoké školy užitého umění právě za tímto účelem. Díky tomu se podařilo odborně zrestaurovat 80 m2 linolea v domě Gerrita Rietvelda v ulici Woinovichgasse 20.

Původní vnitřní omítky byly co možná zachovány a zrekonstruovány. Při pokládání nových elektroinstalací dbali řemeslníci na to, aby vysekávali co nejužší žlábky pro pokládání kabelů a omezili tak ztráty původní omítky na minimum.

Na rozdíl od podlahových obkladů se dlaždice na stěnách téměř nedochovaly. Při novém obkládání koupelen se vybíraly obklady, které pokud možno odpovídají několika málo dochovaným dlaždicím.

Půdorysy

Půdorysy ve většině domů dodnes odpovídají originálním projektům z roku 1932. Změny se týkaly pokojíků pro služebné, které byly původně koncipovány ve většině domů. Tyto pouhých 4-5 m2 velké pokojíky obyvatelé v průběhu času téměř ve všech případech spojili se sousedícími místnostmi. V rámci sanace tyto místnosti nebyly vraceny do původního stavu, neboť místnosti tak malých rozměrů by neodpovídaly současným požadavkům na bydlení.

V původní koncepci domu Rietveld se v přízemí měly místnosti oddělovat pomocí posuvných stěn. Řešení se ale ukázalo jako natolik nákladné, že nebylo realizováno. Pozdější návrhy předpokládaly pro jednotlivé domy různé varianty půdorysů, které v roce 1932 nebyly uplatněny. V rámci aktuální sanace se podařilo tři tyto varianty zrealizovat dodatečně. V několika domech byly navíc k původním miniaturním sanitárním místnostem vybudovány v odvlhčených a tepelně izolovaných suterénech nové moderní koupelny.