DeutschEnglishČeština

Renowacja wnętrz

W dziewięciu domach, które w trakcie rewaloryzacji nie były zamieszkałe, przeprowadzono również generalną renowację wnętrz. Prace we wnętrzach w domach zamieszkałych po uzgodnieniu z lokatorami wykonano zgodnie z ich życzeniami.

Materiały

Podczas renowacji oryginalnej substancji budowlanej we wnętrzach stosowano równie ścisłe zasady jak przy robotach zewnętrznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dostosowano instalacje elektryczne, grzewcze i sanitarne do współczesnego poziomu technicznego.

Odrestaurowano wszystkie oryginalne posadzki z drewna, płytek, lastriko i linoleum. Odrestaurowanie powierzchni drewnianych, płytek i lastriko można było przeprowadzić przyjętymi metodami, natomiast restauracja linoleum okazała się szczególnym wyzwaniem. Podstawą prac restauratorskich nad linoleum posłużyły badania przeprowadzone specjalnie w tym celu na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Umożliwiły one właściwe odrestaurowanie 80 m2 linoleum w domu projektu Gerrita Rietvelda przy Woinovichgasse 20.

Udało się zachować i odnowić oryginalne tynki wewnętrzne. Podczas układania nowych instalacji elektrycznych starano się frezować możliwie wąskie szczeliny, aby w miarę możliwości zminimalizować ubytki oryginalnego tynku.

W przeciwieństwie do płyt podłogowych, oryginalne flizy na ścianach zachowały się w znikomym stopniu. W łazienkach ułożono flizy, odpowiadające jak najbliżej niewielu zachowanym oryginalnym płytkom.

Rzuty

Rzuty domów odpowiadają w znacznym zakresie oryginalnym planom z 1932 roku. Jedynie malutkie służbówki o powierzchni 4-5 m2, które pierwotnie znajdowały się w wielu domach, z biegiem czasu przeważnie połączono z sąsiednimi pomieszczeniami. Podczas renowacji nie przywrócono stanu oryginalnego, gdyż tak małe pokoje nie dają się pogodzić z dzisiejszymi standardami mieszkania.

Pierwotnie w domach projektowanych przez Gerrita Rietvelda przewidziano na parterze podział wnętrza ścianami przesuwnymi. Ponieważ ich realizacja okazała się niemożliwa ze względu na koszty, w późniejszych projektach poszczególnych domów architekt zaproponował różne warianty rzutów, które w 1932 roku nie zostały wykorzystane. Podczas obecnej rewaloryzacji udało się zrealizować trzy takie warianty. Ponadto w wielu domach, w których oryginalne pomieszczenia sanitarne były bardzo ciasne, zainstalowano dodatkowo nowoczesne łazienki, umieszczając je na osuszonej i izolowanej termicznie kondygnacji piwnicznej.