DeutschEnglishČeština

Otwarcie wystawy Werkbundu

Słoneczna niedziela 4 czerwca 1932 roku stała całkowicie pod znakiem Werkbundu. Po południu uczestnicy ceremonii otwarcia, w tym wielu dyplomatów i gości z zagranicy, zgromadzili się na centralnym placu, między domami projektu Adolfa Loosa i Gerrita Rietvelda. Po przemówieniach prezesa Werkbundu Hermanna Neubachera i burmistrza Wiednia Karla Seitza mowę inauguracyjną wygłosił prezydent Austrii Wilhelm Miklas. Uroczystość utrwaliła kronika filmowa i liczni fotografowie, a RAVAG – rozgłośnia austriackiego radia – prowadziła transmisję na żywo.

Przemówienia

W swoim przemówieniu Hermann Neubacher wspomniał o „marzeniach współczesnych ludzi pracy o domu jednorodzinnym z ogródkiem”, a burmistrz Karl Seitz stwierdził, że wystawa „skończyła z pomieszaniem stylów panującym w minionym okresie“ i że budownictwo mieszkaniowe jest wspólną sprawą. Prezydent Wilhelm Miklas podkreślił natomiast, że Osiedle Werkbundu „symbolizuje wysoką jakość austriackiego wykonawstwa“ i że współczesne budownictwo ma „wyraźnie społeczne zabarwienie“.

Zwiedzający

W ciągu ośmiu tygodni Osiedle Werkbundu zwiedziło ponad 100.000 osób. Architekci około 200 razy zorganizowali oprowadzania grupowe, w których w sumie wzięło udział 12.000 zwiedzających. Prasa i radio obszernie informowały o wystawie. Latem 1932 roku Osiedle Werkbundu stało się nie tylko wydarzeniem medialnym, lecz również głównym tematem rozmów wiedeńczyków. Po raz pierwszy tematyka nowoczesnego mieszkania była na ustach wszystkich.

Tekst: Andreas Nierhaus