DeutschEnglishČeština

Wystawa z 1932 roku

W 1932 roku w wiedeńskiej dzielnicy Hietzing zaprezentowano szerokiej publiczności 70 domów osiedla Werkbundu jako wzorce nowoczesnego sposobu mieszkania. Osiedle to jest jednym z najważniejszych zabytków austriackiego modernizmu.

Słowo wstępne

Kathrin Gaál

Osiedle Werkbundu zajmuje szczególną pozycję w historii i rozwoju różnorodnych form komunalnego budownictwa, którego rozkwit nastąpił w latach 1918-1934, kiedy miastem rządzili socjaldemokraci. W tych latach stolicę Austrii nazywano Czerwonym Wiedniem. W okresie międzywojennym, wobec katastrofalnej sytuacji mieszkaniowej po I wojnie światowej, w Czerwonym Wiedniu rozpoczęto realizację programu budowy mieszkań i społecznej polityki mieszkaniowej, kontynuowanej konsekwentnie po dziś dzień. Około 60% wiedenek i wiedeńczyków mieszka obecnie w mieszkaniu komunalnym lub mieszkaniu subwencjonowanym przez miasto. Szeroka oferta komfortowych mieszkań z dostępnym czynszem w znacznym stopniu przyczynia się do znakomitej jakości życia i mieszkania w naszym mieście, będąc również wzorem na skalę międzynarodową.

Uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczeństwa miasto Wiedeń do dzisiaj prowadzi swoją społeczną politykę budownictwa mieszkaniowego na wielu płaszczyznach. Zarówno niegdyś jak i obecnie rozwój budownictwa mieszkaniowego wymaga nie tylko otwartości na nowe koncepcje, lecz również poczucia rzeczywistości gwarantującego, że istotne znaczenie społeczne podstawowej potrzeby, jaką jest mieszkanie, zawsze pozostanie w centrum uwagi.

Życzę Państwu zatem wielu ciekawych chwil w naszym wirtualnym muzeum wiedeńskiego Osiedla Werkbundu!

Kathrin Gaál

Radna miejska odpowiedzialna za mieszkalnictwo, budownictwo mieszkaniowe, rewitalizację miasta i sprawy kobiet