DeutschEnglishČeština

Mieszkańcy

W fazie planowania znaczne kontrowersje wzbudziła kwestia uznania osiedla za zabytek i wynikające z tego konsekwencje dla mieszkańców. W 1932 roku zamiarem architektów nie było zbudowanie pomnika na wieczne czasy. Z pism Josefa Franka jasno wynika, że pragnął stworzyć funkcjonalne budynki zapewniające dobrą jakość życia, które w każdym wypadku miały umożliwiać użytkownikom dopasowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb.

Dopiero wynikająca z rozwoju historycznego unikalna pozycja wiedeńskiego Osiedla Werkbundu uzasadniła nadanie temu założeniu rangi zabytku, co wiąże się z obowiązkiem zachowania oryginalnego stanu.

Aby umożliwić użytkowanie domów zgodnie ze współczesnymi potrzebami trzeba było zaakceptować pewne odejścia od stanu oryginalnego. Przykładowo w domach projektu Rietvelda zmieniono rozplanowanie bardzo małych łazienek oraz wbudowano dodatkowe łazienki na kondygnacji piwnicznej. Wszystkie przebudowy minionych dekad, dokonane przez lokatorów bez zezwoleń, omawiano indywidualnie z federalnym urzędem ds. zabytków, uzgadniając, które z tych zmian można zachować jako racjonalne i słuszne.

Roboty budowlane były dla mieszkańców olbrzymim obciążeniem. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest zadbanie o dobrą komunikację, aby zapewnić możliwie bezkonfliktowy przebieg prac, który byłby do przyjęcia dla wszystkich zainteresowanych.

Stworzono liczne możliwości komunikacji:

 • zebrania lokatorów

 • regularne godziny przyjęć w biurze budowy

 • nieformalne rozmowy z kierownictwem budowy na miejscu

 • specjalna infolinia

 • regularne informacje na piśmie

Do najczęściej poruszanych tematów należały:

 • uzgodnienia działań restauratorskich

 • harmonogram budowy

 • ochrona zabytków

 • usunięcie nielegalnych przebudów dokonanych przez lokatorów

 • usuwanie usterek

 • przycinanie drzew

 • ograniczona czasowo podwyżka czynszu

Lokatorzy otrzymali również propozycję przeprowadzki do mieszkań zastępczych na okres prowadzenia prac rewaloryzacyjnych. Z oferty tej skorzystali trzej lokatorzy, reszta lokatorów podczas remontu pozostała w swoich domach.