DeutschEnglishČeština

Termomodernizacja

Działania w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną

Często dyskutowana problematyka poprawy jakości termicznej w tak kompleksowym przedsięwzięciu budowlanym wymaga dokładnego przemyślenia. Objęte ochroną domy osiedla Werkbundu charakteryzują się skromnym wystrojem – ich architektura oddziałuje przede wszystkim dzięki harmonijnej kompozycji powierzchni ścian i otworów. Dodanie warstwy docieplającej w znacznym stopniu zakłóciłoby tę delikatną równowagę. Z kolei wykonanie izolacji cieplnej wewnątrz budynku, które prowadzi do powstawania licznych mostków cieplnych u styków ścian i stropów i nawet przy starannym wykonaniu zwiększają ryzyko kondensacji wilgoci, kłóciłoby się z głównym celem, jakim jest konserwacja zabytkowej substancji budowlanej.

Z tego względu zespół projektowy zastosował cały szereg działań, umożliwiających zmniejszenie kosztów ogrzewania również bez docieplania elewacji.

Były to następujące działania:

  • termoizolacja dachów i tarasów ze spadkami
  • termoizolacja ścian poniżej poziomu gruntu
  • termoizolacja posadzek piwnicznych

  • termomodernizacja istniejących okien przez zastosowanie szyb ze szkła o niskim współczynniku przenikania ciepła i uszczelnień silikonowych

  • wbudowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła

  • wbudowanie wysokowydajnych gazowych kotłów kondensacyjnych

  • osuszanie murów

Przykłady uzyskanych oszczędności energii

dom projektu Josefa Hoffmanna: 160,59 kWh/m2 rocznie (z 292,07 do 131,49 kWh/m2 rocznie)
dom projektu Gerrita Rietvelda: 95,43 kWh/m2 rocznie (z 197,54 do 102,11 kWh/m2 rocznie)

Z wartości uzyskanych po termomodernizacji wynika, że wprawdzie udało się uzyskać zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, lecz w zabytkowych domach nie da się osiągnąć parametrów właściwych dla nowych budynków (ok. 15-30 kWh/m2 rocznie).