DeutschEnglishPolski

Ochrana osobních údajů

Cookies

Tyto webové stránky nepoužívají soubory cookies ani pro statistické ani pro reklamní účely, nezpracovávají data návštěvníků, ani je nepředávají třetím. Využívají pouze PHP Session Cookie (session), který je nutný pro fungování webové stránky, po ukončení vyhledávače je opět vymazán, popř. ztrácí platnost.

Hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány u firmy easyname GmbH (Fernkorngasse 10/3/501, 1100 Vídeň). Webový server firmy easyname eviduje pro poskytování stránek následující informace:

  • datum a hodinu přístupu
  • adresu IP počítače, ze kterého se uskutečnil přístup
  • adresu (URL) navštěvované stránky
  • typ vyhledávače a verzi vyhledávače
  • v případě návštěvy prostřednictvím odkazu, adresu předtím navštívené stránky (referrer URL), která obsahuje odkaz na aktuálně dotazovanou stranu

Z důvodů provozní bezpečnosti, na vytváření statistik přístupů vytváří webový server firmy easyname záznamové soubory. Tyto záznamové soubory se na cca 8 týdnů ukládají a potom jsou automaticky vymazány. Jako zákazník firmy easyname máme k záznamovým souborům přístup, protože se používají např. pro identifikaci chyb.