DeutschEnglishPolski

Správa památky a péče o ni


Koho jednou kolonie Werkbundu zachytí do svých sítí, ten se z nich už nevymaní. To je také osud vídeňské společnosti WISEG Wiener Substanzerhaltungsg.m.b.H. & Co KG, která od roku 2011 pro kolonii vykonává domovní správu včetně všeobecné péče a je zodpovědná rovněž za její údržbu.

Na konci roku 2010 jsme se bez předsudků vrhli do projektu rekonstrukce výstavní kolonie, tehdy jsme ovšem ještě netušili, do čeho se pouštíme. Po první prohlídce domů a když jsme viděli, jak renomovaní architekti se za domky „skrývají“, náš respekt a obdiv vůči tomuto projektu ještě vzrostl.

V roce 2012 se z iniciativy Stuttgartu etablovala Síť evropských kolonií Werkbundu a následně se začala konat každoroční setkávání v různých lokalitách modelových kolonií. Po intenzivních diskusích se Spolkovým památkovým úřadem a výměnou nápadů a zkušeností s partnerskými koloniemi jsme si definitivně uvědomili, jaká je to pro společnost WISEG čest, že je opět zodpovědná za rekonstrukci kolonie, značnou dobu od poslední rekonstrukce ze začátku 80tých let.

Po ukončení třetí a poslední rekonstrukční fáze nám bylo jasné, že rekonstrukci kolonie Werkbundu nelze srovnávat s rekonstrukcí činžovního domu, protože stavební klenot takovýchto rozměrů vyžaduje neustálý doprovod, tudíž že „po rekonstrukci je před rekonstrukcí“, tedy citlivá opatření na ochranu památky na fasádách vyžadují třeba pravidelný servis oken a dveří. A když se jeden nájemce vystěhuje, pokračuje se v rekonstrukci interiéru. Příkladem z organizačního hlediska pro nás byla kolonie Weißenhof ve Stuttgartu, která pověřuje permanentně sestavený, stálý tým skládající se ze zástupců majitelů (organizovaných formou spolku), zástupců úřadů a odborných poradců.

Jsme na dobré cestě ve snaze ukotvit vídeňskou kolonii do struktury, která zajistí, aby aktuální, kvalitní stav stavební masy byl zachován i do budoucna. Speciální uznání naší usilovné práce symbolizuje ocenění značkou „Evropské kulturní dědictví“ v roce 2020, kterého se dostalo 5 evropským koloniím Werkbundu. Na jedné straně tato značka představuje vyznamenání, na druhé straně je spojena se závazkem příslušnou kolonii didakticky nadále rozvíjet.

Text: Josef Wiesinger