DeutschEnglishČeština
Oskar Wlach

Oskar Wlach

Oskar Wlach (1881-1963) kształcił się w latach 1898-1906 na Politechnice Wiedeńskiej u Karla Königa oraz w latach 1906-1907 na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u Friedricha Ohmanna. Od 1907 roku współpracował jako samodzielny architekt z Oskarem Strnadem, pięć lat później do ich wspólnej pracowni dołączył Josef Frank. W 1925 roku Wlach założył wraz
z Frankiem sklep z wyposażeniem wnętrz "Haus & Garten". Po aryzacji firmy w 1938 r. Oskar Wlach wyemigrował do USA, gdzie w 1940 r. uzyskał uprawnienia architekta. Oskar Wlach, projektant licznych wiedeńskich budynków mieszkalnych i projektów aranżacji wnętrz, jest jednym z najważniejszych przedstawicieli tak zwanego "drugiego modernizmu wiedeńskiego" okresu międzywojennego.