DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Otto R. Polak-Hellwig

Otto R. Polak-Hellwig (1885-1958) studiował w latach 1903-1908 u Karla Mayredera, Karla Königa i Karla Holeya na Politechnice Wiedeńskiej, a następnie w latach 1908-09 u Friedricha Ohmanna w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Od 1913 do 1915 r. był kierownikiem miejskiego urzędu budownictwa w Mödling. Od 1918 r. pełnił funkcję sekretarza technicznego Austriackiego Towarzystwa Budownictwa i Osadnictwa w Wiedniu, a następnie był dyrektorem Austriackiego Instytutu Statystyki Graficznej. Dla wiedeńskiego Osiedla Werkbundu zaprojektował wnętrza domu nr 37 autorstwa Josefa Wenzla. W 1939 r. wyemigrował do Australii, gdzie od 1940 r. pracował m.in. dla państwowych jednostek budownictwa mieszkalnego
w Adelajdzie i Hobart. Otto R. Polak-Hellwig odniósł szczególne sukcesy w racjonalnym planowaniu funkcji mieszkań.