DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Alois Berger

Alois Berger (1893–1970) współpracował w roku 1920 z Margaretą Schütte-Lihotzky przy konkursie Austriackiego Towarzystwa Ogrodniczego na najlepszy projekt ogródków działkowych na górze Schafberg w Wiedniu. Z późniejszego okresu znana jest jego wpółpraca z pracownią architektoniczną Franza Kayma i Alfonsa Hetmanka. Berger był członkiem Niemieckiego Towarzystwa Ogrodniczego oraz Stowarzyszenia Zawodowego Artystów Plastyków - Sekcji Projektatnów Ogrodów. W wiedeńskim Osiedlu Werkbundu stworzył we współpracy z Gretą Salzer ogrody domów nr 45 i nr 46 zaprojektowanch przez Jacques'a Groaga, a na dziedzińcu mieszkalnym domu nr 16 projektu Antona Brennera kwiaty w donicach zostały zasadzone według jego wskazań.