DeutschEnglishČeština
Clemens Holzmeister

Clemens Holzmeister

Clemens Holzmeister (1886-1983) studiował w latach 1906-1913 na Politechnice Wiedeńskiej pod kierunkiem Maxa von Ferstela i Siegfrieda Simony'ego, których stał się następnie asystentem. W latach 1919-1924 pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Przemysłowej w Innsbrucku, a następnie przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie do 1938 roku kierował Mistrzowską Szkołą Architektury. Po emigracji do Turcji w latach 1939-1949 był profesorem na Politechnice w Stambule. W 1949 r. powrócił do Wiednia, gdzie do 1961 r. ponownie kierował Mistrzowską Szkołą Architektury na Akademii Sztuk Pięknych. Clemens Holzmeister jest jednym z najsłynniejszych austriackich architektów, znanych również na całym świecie, a jego dorobek obejmuje ponad 700 prac.