DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Heinrich Kulka

Heinrich Kulka (1900-1971) studiował w latach 1918-1923 na Politechnice Wiedeńskiej, a od 1919 r. uczęszczał dodatkowo do szkoły architektonicznej Adolfa Loosa, którego współpracownikiem został już w 1920 r. W roku 1927 Kulka wyjechał do Stuttgartu, gdzie pracował najpierw dla Josefa Franka przy wystawie mieszkaniowej w Weißenhof, a następnie dla Ernsta Ottona Nusswalda. W 1928 r. powrócił do Wiednia i awansował na kierownika biura i wspólnika Adolfa Loosa. W 1938 r. wyemigrował przez Czechy do Anglii, a następnie do Nowej Zelandii. Na wiedeńskim Osiedlu Werkbundu współpracował przy domach nr 49–52 zaprojektowanych przez Adolfa Loosa, przy czym sam zaprojektował wnętrza domów nr 49 i nr 50. Już w 1931 roku Heinrich Kulka opublikował biografię Loosa, w której po raz pierwszy użył słynnego do dziś pojęcia "Raumplan" (plan przestrzeni) dla jego koncepcji projektowania.