DeutschEnglishČeština
Foto von Jacques Groag

Jacques Groag

Jacques Groag (1892-1962) studiował w latach 1909-1914 inżynierię budowlaną na Politechnice Wiedeńskiej i uczęszczał do szkoły architektonicznej Adolfa Loosa. Od 1926 roku pracował jako samodzielny architekt, zajmując się przede wszystkim budową domów jednorodzinnych i wyposażeniem wnętrz. Dla Osiedla Werkbundu zaprojektował domy nr 45 i nr 46, które również umeblował. W 1938 r. Groag wyemigrował do Czechosłowacji, gdzie był już znany ze swojej działalności budowlanej, a następnie do Anglii, gdzie zajął się meblarstwem i objął katedrę
w Hammersmith School for Arts and Crafts. Jacques Groag, który we wczesnym okresie działalności pozostawał pod silnym wpływem Adolfa Loosa, jest jednym z najważniejszych przedstawicieli tzw. drugiego modernizmu wiedeńskiego w okresie międzywojennym.