DeutschEnglishČeština
Josef Hoffmann

Josef Hoffmann

Josef Hoffmann (1870-1956) studiował w latach 1892-1895 w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u Carla von Hasenauera i Ottona Wagnera. Od 1899 do 1936 roku był profesorem w Szkole Rzemiosł Artystycznych, a od 1903 do 1932 roku współpracownikiem Wiedeńskich Warsztatów, których był również współzałożycielem. W latach 1946-47 był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Josef Hoffmann, współzałożyciel Secesji Wiedeńskiej, Austriackiego Związku Artystów Plastyków oraz austriackiego i niemieckiego Werkbundu, w ciągu swojego życia coraz bardziej skłaniał się ku rzemiosłu artystycznemu. Ze względu na długoletnią działalność pedagogiczną jego wpływ jest odczuwany u całego pokolenia architektów. Obok Ottona Wagnera i Adolfa Loosa należy do twórców austriackiej architektury modernistycznej.