DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Erich Boltenstern

Erich Boltenstern (1896-1991) studiował od 1918 r. na politechnice w Wiedniu i Berlinie. W latach 1927-1934 pracował jako asystent Oskara Strnada w Wiedeńskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych. W tym okresie zaprojektował wyposażenie wnętrz domu nr 5 autorstwa Hugo Häringa w wiedeńskim Osiedlu Werkbundu. W 1934 r. przeniósł się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie do 1936 r. był asystentem Clemensa Holzmeistera. Następnie objął klasę mistrzowską Petera Behrensa, którą prowadził aż do zawieszenia go w tej funkcji w 1938 roku. Od roku 1945 prowadził klasę mistrzowską Holzmeistera i był profesorem na Politechnice Wiedeńskiej, a w latach 1959-1960 dziekanem. Dzięki swoim licznym budowlom, powstałym po 1945 r. (wieżowiec Ringturm, austriacki Bank Narodowy, odbudowa opery) Boltenstern należy do najważniejszych architektów powojennego Wiednia.