DeutschEnglishČeština
Ernst Lichtblau

Ernst Lichtblau

Ernst Lichtblau (1883-1963) studiował w latach 1902-1905 w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u Ottona Wagnera. W latach 1910-1920 pracował jako wolny współpracownik dla Warsztatów Wiedeńskich, a od roku 1910 do 1939 jako samodzielny architekt i projektant. W 1929 roku został mianowany kierownikiem "BEST" - miejskiej poradni urządzania wnętrz.
W 1939 roku Ernst Lichtblau wyemigrował do USA, gdzie w latach 1947-1960 wykładał na kilku uczelniach. Dwa lata przed śmiercią powrócił do Wiednia. Na wiedeńskim Osiedlu Werkbundu zaprojektował domy nr 41 i nr 42 oraz ich wnętrza. Dla domów nr 2, nr 22 oraz nr 63 zaprojektował wystrój wnętrz. Ernst Lichtblau jest jednym z nielicznych uczniów Ottona Wagnera, którzy zerwali z jego monumentalizmem, i zwracając się ku współczesnemu modernizmowi.