DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Hans Bichler

Hans Bichler (1904-1980) studiował w latach 1925-1929 w Wiedeńskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych u Oskara Strnada i Franza Schustera; w 1932 roku zaprojektował wnętrze domu nr 36 autorstwa Ernsta Plischke w wiedeńskim Osiedlu Werkbundu. W latach 1935-1938 był asystentem Oswalda Haerdtla w Szkole Rzemiosł Artystycznych, w 1937 r. pełnił funkcję kierownika budowy austriackiego pawilonu an Wystawie Światowej w Paryżu. W roku 1938 objął funkcję komisarycznego prezesa Austriackiego Werkbundu. Jako członek NSDAP, w roku 1939 Bichler przejął profesurę po przeniesionym na przymusową emeryturę Ottonie Prutscherze, którą piastował do roku 1945, kiedy został zawieszony w tej funkcji. W ramach denazyfikacji był internowany. W roku 1969 Bichler otrzymał tytuł profesora.