DeutschEnglishČeština
(kein Foto vorhanden)

Heinz Siller

Heinz Siller (1884-1946) studiował w latach 1902-1903 nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim, a w latach 1904-1911 architekturę pod kierunkiem Maxa Fabianiego i Karla Königa na Politechnice Wiedeńskiej. Następnie pracował w kilku pracowniach aż do wybuchu wojny. Po zakończeniu wojny Siller powrócił do Wiednia, gdzie w latach 1921-1938 prowadził
z sukcesem pracownię z Paulem Fischelem. Dla Osiedla Werkbundu w Wiedniu zaprojektowali oni wspólnie wystrój wnętrz domu nr 54 autorstwa Gerrita Thomasa Rietvelda. Od 1938 do 1942 roku pracował jako samodzielny architekt z różnymi partnerami. Obok licznych budynków mieszkalnych, fabryk i lokali użytkowych w Austrii i Czechach, Heinz Siller projektował również dla ówczesnego nurtu domów weekendowych. W tym celu stworzył również standardowe projekty do seryjnej produkcji domów prefabrykowanych.