DeutschEnglishČeština
Walter Sobotka

Walter Sobotka

Walter Sobotka (1888-1972) studiował w latach 1907-1912 pod kierunkiem Maxa Fabianiego i Karla Königa na Politechnice Wiedeńskiej. Po odbyciu służby wojennej został w 1919 r. pracownikiem firmy budowlanej Karla Korna, a od 1923 r. był samodzielnym architektem. W latach 1932-1934 pełnił funkcję wiceprezesa Austriackiego Werkbundu. Dla Osiedla Werkbundu zaprojektował domy nr 29 i nr 30 wraz z wystrojem wnętrz. Po emigracji do USA, w latach 1939-1941 pracował jako projektant mebli dla firmy Thonet. W 1941 r. został powołany najpierw na stanowisko asystenta, a następnie profesora w Carnegie Institute of Technology w Pittsburgu, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1958 r. Następnie do 1972 roku pracował ponownie jako samodzielny architekt. Walter Sobotka, architekt i projektant mebli, należał do tak zwanego "drugiego modernizmu wiedeńskiego" okresu międzywojennego.