DeutschEnglishČeština

Hugo Häring

Hugo Häring (1882-1958) studiował w latach 1899-1903 na Politechnice w Stuttgarcie i Dreźnie, a następnie do 1916 r. uczył w Hamburskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego. W 1923 r. wraz z Ludwigiem Mies van der Rohem założył tzw. Zehnerring, stowarzyszenie nowoczesnych architektów berlińskich. W późniejszym okresie zajął się intensywnie budownictwem małych mieszkań i osiedli. W 1946 roku Häring został mianowany komisarzem do spraw odbudowy francuskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W następnym roku był pracownikiem Instytutu Budownictwa Akademii Nauk w Berlinie, kierowanego przez Hansa Scharouna. Jako przedstawiciel budownictwa organicznego Hugo Häring należał do nurtu architektonicznego, który zyskał szczególne znaczenie około 1930 roku i oddziaływał także w okresie powojennym.