DeutschEnglishČeština
Oskar Strnad

Oskar Strnad

Oskar Strnad (1879-1935) studiował w latach 1900-1903 u Maxa von Ferstela, Karla Königa i Karla Mayredera na Politechnice Wiedeńskiej. Następnie odbywał praktyki w pracowniach Friedricha Ohmanna oraz Fellnera & Helmera. Od 1906 r. pracował jako architekt i projektant, do 1918 r. we wspólnej pracowni z Oskarem Wlachem i Josefem Frankiem. W latach 1909-1914 oraz 1914-1935 był najpierw wykładowcą, a następnie profesorem w Wiedeńskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych. Od 1924 do 1935 roku był cenionym na całym świecie scenografem. W wiedeńskim Osiedlu Werkbundu zaprojektował domy nr 13 i nr 14, dla tego ostatniego również wystrój wnętrz. Oskar Strnad wywarł wpływ na całe pokolenie architektów
i zalicza się do najbardziej wpływowych postaci "drugiego modernizmu wiedeńskiego" okresu międzywojennego.