DeutschEnglishPolski

dům Gorge (č. 43-44)

address

Woinovichgasse 1 a 3

constructed area

42 m²

Architekt Hugo Gorge, umělecký vedoucí interiérového nákupního domu Kunst und Wohnung – Lorenz und Reichel, významně ovlivnil vývoj moderního nábytku v meziválečné době svými návrhy nábytku a projekty interiérů. Řadové domy, které navrhl pro vídeňskou kolonii Werkbundu, byly třípatrové, podsklepené a směrem do zahrady snížené na úroveň druhého poschodí. Původní omítka byla světlá, pískově žlutá. Zatímco fasáda směrem do ulice zprostředkuje díky převážně jednokřídlým obdélníkovým oknům v nadzemních patrech spíše vertikální charakter, ustupující průčelí směrem do zahrady se širokými dveřmi a okny zdůrazňuje horizontálu. Mimořádnou pozornost zasluhuje řešení přízemí směrem do Woinovichgasse: Navýšené vstupy do obou domů napohled sjednocují jednak předsuntý přístřešek, který se táhne téměř přes celé průčelí, a dále bílá omítka a zaoblená křivka zábradlí. Zahradní fasády domů č. 43 a č. 44 zaznamenaly od roku 1932 zásadní proměny: Domy byly v přízemním podlaží rozšířeny o přístavky, u domu č. 43 byla kromě zazděného okna v prvním patře zastavěna i terasa na druhém nadzemním podlaží.

Oba domy mají přibližně čtvercový půdorys a vykazují obytnou plochu každý 70 m². Prostorové rozvržení je stejné, domy se liší pouze otvory oken, které jsou nasměrovány buď do strany anebo do ulice. Hugo Gorge projektoval domy jako dvojčata a díky tomu mohl uplatnit dvě varianty okenních otvorů v požárních stěnách. Přízemí je rozčleněno do dvou zón: do ulice směřuje bytové zázemí, příčně orientovaná obytná hala směrem na severozápad se otevírá do zahrady čtyřdílnými prosklenými dveřmi na terasu; jedná se o velkorysé propojení obývacího pokoje s venkovním prostorem. V horních patrech obou domů se nacházejí vždy dvě ložnice a jedna koupelna. Před velkou ložnicí ve druhém podlaží je předsazená terasa přes celou šířku domu.

Hugo Gorge v návrhu zařízení domu č. 43 počítal ve všech podlažích se stěnami, do kterých se dal integrovat vestavěný nábytek. Na historických fotografiích vidíme dva pohledy do obývacího pokoje, rozděleného volně stojícím komínem na dvě zóny. Mezi obývacím pokojem a kuchyní je umístěno podávací okénko. Hugo Gorge po ukončení studia pracoval na Vysoké škole technické a Akademii výtvarných umění ve Vídni pod vedením Friedricha Ohmanna a jako asistent Oskara Strnada na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Tato spolupráce vtiskla jeho tvorbě nezaměnitelnou pečeť.

Text: Anna Stuhlpfarrer

historic floor plans