DeutschEnglishPolski

dům Walter Loos (č. 19-20)

address

Woinovichgasse 24 a 26

constructed area

33 m²

Nejmenší domy vídeňské kolonie Werkbundu se zastavěnou plochou vždy pouhých 33 m² navrhl Walter Loos, architekt narozený v roce 1905. Walter Loos měl svými stavbami stylisticky velmi blízko k "novému stavitelství" a patřil k pokrokovému směru architektů, kteří se podíleli na kolonii Werkbundu. Ve srovnání se stavbami od Eugena Wachbergera (dům č. 21 / č. 22), Clemense Holzmeistera (dům č. 23 / č. 24), Karla Augustina Biebera a Otto Niedermosera (dům č. 17 / č. 18), umístěnými ve stejné řádkové zástavbě, jsou fasády od Waltera Loose zase ještě o něco střídmější. Průběžné pásy oken jsou vříznuty do zdi a žádná předsazená střecha ani rámující pergola zde nenarušují jednoduchý kubický vzhled řadových domů s plochou střechou.

Domy Waltera Loose jsou v přízemí prostorově členěny do dvou vrstev: naproti hospodářskému traktu, který je orientován směrem do ulice a zahrnuje předsíň se schodem, kuchyň a schodiště, je na zahradní straně situován relativně velký obývací pokoj, který zaujímá přibližně dvě třetiny plochy. Tuto maximalizaci plochy lze považovat za všeobecnou charakteristickou vlastnost staveb Waltera Loose. Stejně jako většina ostatních architektů projektoval ve svých domech patrové rozdělení funkčních oblastí na oblasti bydlení a spaní. Uprostřed situovaná zóna s koupelnou, chodbou a WC v horním patře prostorově odděluje obě ložnice, srovnatelné s půdorysem od Biebera a Niedermosera. Ačkoliv minimální plocha poskytovala architektům v kolonii Werkbundu relativně málo prostoru při řešení půdorysu, mohlo mít odlišné vedení cest anebo uspořádání schodišť a komínů zásadní vliv na kvalitu bydlení v jednotlivých domech. Oba řadové domy od Waltera Loose, každý s obytnou plochou 53 m², se jak efektivnějším prostorovým členěním tak i fasádami s využitím výrazných okenních řad silně liší od sousedních staveb.

Walter Loos studoval na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole u Josefa Franka a Josefa Hoffmanna. V polovině dvacátých let 20. století pracoval v Paříži u Adolfa Loose. Walter Loos sám navrhl vybavení interiéru domu č. 20 ve vídeňské kolonii Werkbundu, interiér domu č. 19 vytvořil architekt Peter Feile. Loos a Feile spolupracovali již ve Würzburgu a pojilo je i úzké přátelství. Historický snímek z roku 1932 ukazuje obývací pokoj domu č. 20 s multifunkční skříňovou stěnou. Uvolněně působí pohyblivý mobiliář firmy Thonet, kterému pokoj i přes skříňovou zástavbu téměř až ke stropu propůjčuje jistou lehkost. Ačkoliv nejsou známy další fotografie zařízení interiéru tohoto řadového domu, lze z půdorysů přesto vyčíst, že Loos kromě kuchyně předpokládal použití vestavěného nábytku také v prvním patře.

Text: Anna Stuhlpfarrer

historic floor plans